• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten

Algemene procedure

Na aanmelding vindt er zo spoedig mogelijk een intakegesprek plaats, waarin de klacht en hulpvraag worden geĆÆnventariseerd. Op basis hiervan wordt -indien nodig- logopedisch onderzoek verricht.

De uitkomst hiervan wordt met u besproken. De logopedist adviseert en stelt een behandelplan op. Als er meerdere behandelaars betrokken zijn (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog, tandarts, kinderarts, IB/RT school e.d.), vindt er onderling overleg plaats om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor uw toestemming geeft.

De verwachtte behandelduur van het logopedische traject wordt duidelijk aangegeven, zodat u weet waar u aan toe bent. In de meeste gevallen (adem/stem en stotteren uitgezonderd) kunt u rekenen op een afspraak van 30 minuten per week. Na verloop van tijd vindt herhalingsonderzoek plaats om vooruitgang te kunnen meten. De logopedisten van Uniek stemmen af op de persoonlijkheid en wensen van zowel volwassen cliƫnten als kinderen. Dit maakt het oefenaanbod prettig en op maat. Uniek houdt van een professionele aanpak met een ontspannen karakter en biedt een goede sfeer waarin ruimte is voor uw inbreng en vragen. Humor wordt hierbij niet geschuwd.

Belangrijk tijdens de behandeling is het regelmatig maken van huiswerk dat u meekrijgt. Een logopedische behandeling per week alleen is doorgaans niet genoeg om blijvende vooruitgang te boeken. Hiervoor is oefening thuis nodig. Dit varieert per logopedisch gebied en wordt in overleg met u afgestemd.

checklist spreeknormen

direct aanmelden

stel hier uw hulpvraag

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 085-8772232

OVER ONS
Het team
Partners