• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten
  • Button Preverbale logopedie

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die een negatieve invloed kunnen hebben op het spreken, de stand van het gebit, het gehoor en de gezondheid. Open mondgedrag, een afwijkende tongpositie in rust, afwijkend slikgedrag, foutieve lipgewoonten, afwijkend kauwen en nagelbijten zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten.

Van open mondgedrag wordt gesproken wanneer de mond in rustsituatie openstaat en er door de mond wordt geademd. Waarbij er meestal ook sprake is van een afwijkende tongpositie in rust. Hierbij bevindt de tong zich niet achter de boventanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden. Doordat de mond openstaat worden de spieren in en om de mond slapper, wat een negatieve invloed kan uitoefenen op de spraak, het slikken en het gebit. Normaal gesproken wordt er door de neus geademd en wordt de ingeademde lucht verwarmd en gezuiverd. Bij open mondgedrag is dit niet het geval en is er meer kans op infecties en middenoorproblemen.

afwijkende mondgewoonten

Van afwijkend slikgedrag wordt gesproken wanneer de tong tijdens het slikken tegen of tussen de tanden en/of kiezen wordt geduwd. Men slikt ongeveer 2000 keer per dag en deze 2000 keer geeft de tong een verkeerde druk tegen de tanden, waardoor de stand van de kaken, kiezen en tanden kan veranderen.

Onder foutieve lipgewoonten wordt liplikken en lipzuigen verstaan. Dit komt veelal voor bij mensen die door de mond ademen. Door foutieve lipgewoonten kan een verkeerde stand van tanden en/of kiezen ontstaan.

Onder afwijkend kauwen wordt smakken, het tegelijkertijd aan twee kanten kauwen en het verkeerd afbijten van voedsel verstaan. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en om de mond. Dit beïnvloedt het spierevenwicht en de skeletgroei.

Wanneer iemand nagelbijt schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er veel spanning in de kaakgewrichten. Pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied kunnen het gevolg zijn.

Wij kunnen afwijkende mondgewoonten afleren en goede mondgewoonten aanleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT). Om de gevolgen van de afwijkende mondgewoonten te beperken is het belangrijk dat er zo vroeg mogelijk gesignaleerd en behandeld wordt.

Het behandelverloop van afwijkende mondgewoonten verschilt per cliënt. Motivatie van ouder en kind is het belangrijkste component voor het slagen van de behandeling. Tevens zal de ernst van de afwijkende mondgewoonten en de leeftijd van de cliënt de behandelperiode beïnvloeden

Trainers van het bedrijf ‘Myofunctional Research Co.’ kunnen ingezet worden om de logopedische behandeling te ondersteunen. Ze dienen als hulpmiddel voor het afleren van de afwijkende mondgewoonten en het automatiseren van de goede mondgewoonten.

afwijkende mondgewoonten

checklist afwijkende mondgewoonten

direct aanmelden

stel hier uw hulpvraag

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 085-8772232

OVER ONS
Het team
Partners