• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten
  • Button Preverbale logopedie

Lezen en spellen

Tijdens de schoolloopbaan kunnen lees- en spellingsmoeilijkheden ontstaan. In groep 2 zijn er soms al aanwijzingen dat een kind risico loopt op het ontwikkelen van een lees- en spellingachterstand.

Risicokleuters zijn kinderen die moeite hebben met:
- het snel en goed ‘hakken’ van een woord in losse klanken
- het snel en goed ‘plakken’ van losse klanken tot een woord
- de klankpositie bepalen in woorden: horen wat de eerste, laatste en middelste klank is van een woord
- het onthouden van letter- en klankkoppelingen
- het ‘spelen’ met klanken en letters
- het onthouden van wat er gezegd wordt en het uitvoeren van opdrachten (werkgeheugen)
- de spraak/taalontwikkeling, deze verloopt vertraagd
Gerichte hulp door logopedie op gebied van klankvaardigheden en letterkennis zorgt voor een betere start in groep 3.

Kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden hebben veelal moeite met de klankstructuur van woorden, het verschil horen tussen klanken (n-ng bijvoorbeeld), het onthouden en vlot oproepen van letter-klankkoppelingen en/of het begrijpen en onthouden van taal/spellingregels. Hierdoor lukt het vlot lezen en spellen van woorden onvoldoende. Omdat de woordenschat van kinderen zich vanaf het achtste levensjaar voornamelijk via het lezen uitbreidt, kan een achterstand in de woordenschatontwikkeling ontstaan. Als het technisch lezen veel moeite kost, kan het werkgeheugen zo in beslag worden genomen, dat het niet meer lukt de gelezen tekst te onthouden en begrijpen. Deze talige aspecten worden door de logopedist behandeld.

lezen en spellen

checklist spreeknormen

direct aanmelden

stel hier uw hulpvraag

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 085-8772232

OVER ONS
Het team
Partners