• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten
  • Button Preverbale logopedie

Preverbale logopedie

Binnen de preverbale logopedie richten we ons op baby’s en jonge kinderen tot de leeftijd van ongeveer 2 jaar. Naast de taalontwikkeling die zich in deze periode, eerst non-verbaal en daarna verbaal, begint te ontwikkelen, is daar ook de ontwikkeling van het leren eten en drinken.

Van borst- en/of flesvoeding tot het eten van vast voedsel en het drinken uit een beker. Vaardigheden, zoals zuigen, slikken en kauwen, spelen hierbij een belangrijke rol. Het kan zijn dat er zich binnen deze ontwikkeling problemen voordoen op het gebied van borst- en/of flesvoeding, lepelvoeding of het leren drinken uit een beker. Het kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, kan zich verslikken of kan voedsel weigeren.

Wanneer zich zulke problemen voordoen, kunt u een preverbaal logopedist inschakelen. De logopedist observeert het eten en drinken en geeft u passende adviezen. Dit heeft uiteindelijk als doel het eet- en drinkgedrag van uw kind zo veilig, maar ook zo plezierig, mogelijk te laten verlopen.

preverbale logopedie

sneltoets preverbale logopedie

direct aanmelden

stel hier uw hulpvraag

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 06 289 70 710

OVER ONS
Het team
Partners