• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten
  • Button Preverbale logopedie

Stotteren

Tussen het tweede en vijfde levensjaar ontstaat bij 5% van de kinderen een periode van onvloeiendheid. Veel kinderen maken in die tijd een explosieve groei door van de taal. Kinderen moeten wel eens zoeken naar woorden en zinsvormen en gaan dan herhalen: “en toen, toen, toen eh toen”. Dit noemen we normale niet-vloeiendheid.

Stotteren bij kinderen
Stotteren is een timingsprobleem. We gebruiken wel meer dan honderd spieren om te kunnen spreken, samenwerking tussen die spieren is essentieel. Dit is een gevoelig systeem. De aanleg hiervan is bij de ene persoon sterker ontwikkeld dan bij de ander.

Het timingssysteem van kinderen kan nog goed uitrijpen tot ongeveer het twaalfde jaar, net als andere motorische functies moeten uitrijpen. Er is een grote groep kinderen bij wie het stotteren vanzelf weer overgaat. Omdat we van tevoren niet weten bij wie het stotteren vanzelf weer verdwijnt is het raadzaam om daar door een logopedist met ervaring naar te laten kijken.
Het is belangrijk dat u contact opneemt als u zich zorgen maakt, vragen heeft of als u merkt dat het stotteren krampachtig en gespannen is of dat het kind zich schaamt voor het spreken.

In overleg met de stotterspecialist binnen de praktijk wordt voor een bepaalde therapievorm gekozen. Hierbij kan worden gekozen voor de therapievorm volgens het Demand and Capacities Model (DCM), dit is een indirecte therapievorm. Er kan ook gekozen worden voor het Lidcombe programma, dit is een gedragstherapeutische methode waarbij ouders getraind worden als co-therapeut om in de thuissituatie dagelijks de therapie uit te voeren. Samen met u zal worden gekeken welke therapievorm het beste aansluit bij uw kind.

Om te beoordelen of stottertherapie wenselijk is kunt u de screeningslijst stotteren invullen. Neem deze mee naar de huisarts en/of logopedist.

Stotteren bij jongeren en volwassenen
Jongeren en volwassenen kunnen erg veel last hebben van hun stotteren. Zo’n 1% van de Nederlandse bevolking stottert. Veel mensen die stotteren zijn bang wat andere mensen van hen zullen denken. Sommigen zullen zelfs situaties of bepaalde woorden of zinnen gaan vermijden om maar zo min mogelijk te hoeven stotteren. Dit beperkt hen dan in hun dagelijks leven. Met therapie kan in kaart worden gebracht welke gedachten en gevoelens er spelen rondom het stotteren. Hier zal in de therapie vooral aan worden gewerkt met behulp van cognitieve gedragstherapie. Er zijn echter ook technieken om ‘makkelijker’ te stotteren. Daarmee zal ook worden geoefend zodat de spraak vloeiender wordt.

stotteren

Groeps­therapie stotteren

Als je stottert kun je je soms wat alleen voelen. Er zijn immers veel mensen die vloeiend spreken. Logopedie­praktijk Uniek wil graag mensen die stotteren met elkaar in contact brengen om zo ervaringen te kunnen delen en van elkaar te leren. Bij voldoende aanmeldingen starten we groepssessies. Mocht je interesse hebben in groepstherapie, klik dan op de actiebutton: groepstherapie stotteren.

KLIK HIER

groepstherapie stotteren

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 085-8772232

OVER ONS
Het team
Partners