• Button Taal en spraak
  • Button Lezen en spellen
  • Button Stem
  • Button Stotteren
  • Button Stem
  • Button Afwijkende mondgewoonten
  • Button Preverbale logopedie

Taal en spraak

Spraak-taalproblemen bij kinderen bestaan vaak uit een verlate, afwijkende of een vertraagde taalontwikkeling. De oorzaak kan onder andere liggen in het gehoor of in de algemene ontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis ook wel TOS genaamd.

De uitkomst hiervan wordt met u besproken. De logopedist adviseert en stelt een behandelplan op. Als er meerdere behandelaars betrokken zijn (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog, tandarts, kinderarts, IB/RT school e.d.), vindt er onderling overleg plaats om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor uw toestemming geeft.

De verwachtte behandelduur van het logopedische traject wordt duidelijk aangegeven, zodat u weet waar u aan toe bent. In de meeste gevallen (adem/stem en stotteren uitgezonderd) kunt u rekenen op een afspraak van 30 minuten per week. Na verloop van tijd vindt herhalingsonderzoek plaats om vooruitgang te kunnen meten. De logopedisten van Uniek stemmen af op de persoonlijkheid en wensen van zowel volwassen cliënten als kinderen. Dit maakt het oefenaanbod prettig en op maat. Uniek houdt van een professionele aanpak met een ontspannen karakter en biedt een goede sfeer waarin ruimte is voor uw inbreng en vragen. Humor wordt hierbij niet geschuwd.

Belangrijk tijdens de behandeling is het regelmatig maken van huiswerk dat u meekrijgt. Een logopedische behandeling per week alleen is doorgaans niet genoeg om blijvende vooruitgang te boeken. Hiervoor is oefening thuis nodig. Dit varieert per logopedisch gebied en wordt in overleg met u afgestemd.

taal en spraak

Voor een afspraak met Logopediepraktijk Uniek, bel 085-8772232

OVER ONS
Het team
Partners